Mời chào hàng : Cung ứng xe ôtô – Công ty TNHH 1TV Môi trường đô thị Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương

– Địa chỉ: Số 211 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320 3852435

2. Tên dự án: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Hải Dương xuống nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG ỨNG XE Ô TÔ

– Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt

– Nguồn vốn: Từ nguồn vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong n­ước

– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: từ ngày 09/01/2013 đến tr­ước 8giờ00 ngày 14/01/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000đ/bộ (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương (Địa chỉ: Số 211 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3852435)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc 8giờ00, ngày 14/01/2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 8h30 ngày 14/01/2013 tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.

Lưu ý:

1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (báo giá).

2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.