Chào hàng cạnh tranh cung cấp thiết bị văn phòng – VKSND Hậu Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Địa chỉ: Số 9, đường 3/2, KV3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.870096- 07113.878864

2. Tên dự án : Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C: X

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư:  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung cấp lắp đặt thiết bị ( Tủ bàn ghế )

B. Nội dung thông báo mời chào hàng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

– Tên Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Tên gói thầu:  Cung cấp lắp đặt thiết bị ( Tủ bàn ghế )

– Tên dự án:  Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Nguồn vốn:  NS trung ương

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8 giờ .ngày 28 tháng 1. năm 2013 đến ngày 01 tháng 2 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Số 9, đường 3/2, KV3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2013