Đấu thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng – Sở Y tế Kom Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại: 0603861507; Fax: 0603861507.

2. Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

 

Dự án quan trọng quốc gia:

 

X

Dự án thuộc nhóm A:

 

 

Dự án thuộc nhóm B:

 

 

Dự án thuộc nhóm C:

 

 

 

Dự án liên doanh:

 

–         Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 

 

4. Tên chủ đầu tư:  Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng.

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

    – Tên Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Tuyển chọn Điều phối viên.

   – Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm.

– Nguồn vốn: Do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ không hoàn lại.

– Hình thức đấu thầu: Lựa chọn tư vấn cá nhân; trong nước.

  – Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển: Từ 08 giờ, ngày 30 tháng 01 năm 2013 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2013 (trong giờ hành chính.

– Địa chỉ nhận hồ sơ sơ tuyển gửi về Tổ thực hiện Dự án GAVI, Sế Y tế tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0603861507; Fax: 0603861507.

– Hồ sơ xét tuyển sẽ được mở công khai vào 16 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2013, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Kon Tum, số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum mời các ứng cử viên tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu. (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).