Chào hàng cạnh tranh mua sắm xe ôtô – TTGDTX Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 310 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320 6258307

2. Tên dự án: Mua mới 01 xe ô tô 07 chỗ sản xuất, lắp ráp trong nước hiệu Toyota (hoặc tương đương)

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua mới 01 xe ô tô 07 chỗ sản xuất, lắp ráp trong nước hiệu Toyota (hoặc tương đương)

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM XE Ô TÔ

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Mua mới 01 xe ô tô 07 chỗ sản xuất, lắp ráp trong nước hiệu Toyota (hoặc tương đương)

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi của đơn vị, nguồn thanh lý xe ô tô cũ và nguồn hỗ trợ khác của các trường liên kết đào tạo.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong n­ước)

 – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: từ ngày 04/3/2013 đến tr­ước 14giờ00 ngày 09/3/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 300.000đ/bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn)

 – Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 310 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương – Điện thoại: 0320 6258307)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc 14giờ30, ngày 09/3/2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 09/3/2013 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.