Đấu thầu cung cấp thiết bị văn phòng – Sở Y tế Kom Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại: 0603861507; Fax: 0603861507.

2. Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm (Dự án GAVI).

3. Tên chủ đầu tư:  Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

4.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng.

B. Nội dung thông báo:

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA SẮM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

     – Tên Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết văn phòng.

– Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm (Dự án GAVI).

– Nguồn vốn: Do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ không hoàn lại.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không sơ tuyển.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00’, ngày 06 tháng 3 năm 2013 đến trước 16 giờ 00’, ngày 20 tháng 3 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành và nhận HSYC chào hàng: Tổ thực hiện Dự án GAVI, Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0603861507; Fax: 0603861507.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 16 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Kon Tum, số 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.