Chào giá cạnh tranh: Cung cấp tấm lợp nhà máy thủy điện Trà Xom, Bình Định

  1. A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:
  2. Tên đơn vị thông báo: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom

–         Địa chỉ: Số nhà 21 đường Chương Dương, Quy Nhơn, Bình Định

–         Điện thoại/ Fax: 056 3546 788; E-mail:

  1. Tên dự án: Công trình thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  3. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom
  4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào giá cạnh tranh: Tấm lợp nhà máy thủy điện Trà Xom, thuộc phạm vi gói thầu TX-XD13 – Thi công xây dựng các hạng mục Nhà máy, Sân vườn, Kênh dẫn ra và Trạm phân phối điện ngoài trời 110kV, thuộc công trình thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định

B.   Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANG CUNG CẤP TẤM LỢP 

–         Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom

–         Địa chỉ: Số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

–         Điện thọai/ Fax: 056 3546 788.

–         Mời nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh: Tấm lợp nhà máy thủy điện Trà Xom, thuộc phạm vi gói thầu TX-XD13 – Thi công xây dựng các hạng mục Nhà máy, Sân vườn, Kênh dẫn ra và Trạm phân phối điện ngoài trời 110kV, thuộc công trình thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định

–         Tên dự án: Dự án thủy điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định

–         Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay các Ngân hàng thương mại

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

–         Phạm vi cung cấp hàng hóa, đặc tính kỹ thuật: Tấm lợp xốp dày 50mm (+/- 1mm), tôn nền dày 0,45mm/ 0,3mm, màu RL02/ WL01, tỷ trọng xốp 12 kg/ m3, chiều dài 7000 mm * 66 tấm

–         Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày hạng mục công trình được ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

–         Thời điểm chào hàng: Từ ngày 25/ 3/ 2013 đến ngày 29/ 3/ 2013.

–         Địa điểm nhận hồ sơ chào hàng: Số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp)

–         Thời điểm đánh giá hồ sơ chào hàng: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2013

–         Hàng hóa phải được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

–         Địa điểm giao hàng hóa: Nhà máy thủy điện Trà Xom thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

–         Khi có kết quả đánh giá hồ sơ chào hàng, Công ty chúng tôi sẽ có Thông báo mờ Nhà thầu đến thương thảo và ký hợp đồng

–         Đơn chào hàng theo mẫu số 01, Biểu giá chào theo mẫu số 3 và Dự thảo hợp đồng theo mẫu tại phần mẫu B kèm theo Thông tư số 11/ 2010/ TT-BKH ngày 27/ 5/ 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ: Số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại/ fax: 056 3546 788.