Mua sắm thiết bị nội thất thuộc công trình Bảo tồn Di tích Lịch sử Đền Kỳ Sầm, tỉnh Cao Bằng

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1.     Tên cơ quan, đơn vị thông báo: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

–         Địa chỉ: Số 005, Nguyễn Du, Phường Hợp giang, Thành phố Cao Bằng.

–         Điện thoại         : 026.3854211                         Fax: 026.3855563

2.     Tên dự án: Bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

3.     Loại dự án:

–         Dự án quan trọng quốc gia:

–         Dự án thuộc nhóm B:

–         Dự án liên doanh:

–         Dự án, dự toán khác:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4.     Chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

5.     Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 2 – Mua sắm thiết bị nội thất thuộc công trình: Bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

B.   Nội dung thông báo mời thầu.

MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH

–         Tên bên mời thầu:        Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

–         Tên gói thầu:                Gói thầu số 2 – Mua sắm thiết bị nội thất thuộc công trình Bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

–         Tên dự án:                   Bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

–         Nguồn vốn:                  Nguồn NSNN và huy động các nguồn vốn khác.

–         Hình thức đấu thầu:      Đấu thầu rộng rãi trong nước.

–         Thời gian bán HSMT:   từ 8giờ00, ngày 22 tháng 3 năm 2013 đến trước 9giờ00, ngày 08 tháng 4 năm 2013 (trong giờ hành chính).

–         Địa điểm bán HSMT:   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

–         Giá bán 1 bộ HSMT:    1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

–         Địa điểm nộp HSDT:   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

–         Thời điểm đóng thầu:   9giờ00, ngày 08 tháng 4 năm 2013.

–         HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 4 năm 2013, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa chỉ nêu trên.