Mời đấu thầu cung ứng vắc – xin cho gia súc vụ xuân hè 2013, Chi cục thú y Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Thú y Hải Dương

– Địa chỉ: Số 97 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại/Fax: 0320.6258580; Fax: 0320.3893357;

2. Tên dự án:

Cung ứng vắc xin tụ dấu và tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân năm 2013

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Thú y Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung ứng vắc xin tụ dấu và tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân năm 2013

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG VẮC – XIN

 – Tên Bên mời thầu: Chi cục Thú y Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng vắc xin tụ dấu và tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân năm 2013

– Tên dự án: Cung ứng vắc xin tụ dấu và tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân năm 2013

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 04/4/2013 đến tr­ước 14giờ00 ngày 15/4/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Chi cục Thú y Hải Dương (Số 97 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.6258580; Fax: 0320.3893357)

– Thời điểm đóng thầu: 14giờ30, ngày 15/4/2013

– Đảm bảo dự thầu: 9.500.000đ (Chín triệu năm trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

– Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 15/4/2013 tại Chi cục Thú y Hải Dương.

Chi cục Thú y Hải Dư­ơng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia. Mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự hội nghị mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.