Thông báo mời đăng ký đầu tư dự án khu chợ Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 663/UBND-CN, về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu chợ Bình Đức – Châu Thành.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký đầu tư dự án. Quy mô dự kiến của dự án như sau:

– Vị trí dự án: ấp Chợ, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

– Diện tích đất sử dụng dự kiến: 9.372,5m­2 (trong đó diện tích đất do nhà nước quản lý = 7.784,90m2 gồm đất hiện hữu = 3.660,7m2, đất mặt nước bờ sông = 4.124,2m2; Đất dân phải bồi thường 1.587,6m­2).

– Các hạng mục đầu tư gồm:

+ San nền toàn khu.

+ Hệ thống cấp, thoát nước tổng thể.

+ Bờ kè dọc sông tiền: 193,5m + cầu tàu 36,89m2.

+ Hệ thống điện tổng thể.

+ Nhà lồng chợ: 810m2 qui mô 76 quầy sạp.

+ Bãi tập trung hàng nông sản: 1.073m2.

+ Nhà Ban quản lý.

+ Sân đường nội bộ.

+ Nhà vệ sinh.

– Tổng mức đầu tư dự kiến:   20.979.882.000 đồng.

– Sau khi đầu tư, nhà đầu tư bàn giao toàn bộ các công trình hạ tầng, công trình chợ cho nhà nước quản lý, sử dụng. Nhà đầu tư được khai thác quỹ đất kinh doanh còn lại (theo đề xuất và được phê duyệt) để thu hồi vốn và tìm kiếm lợi nhuận.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến dự án nộp hồ sơ đăng ký đầu tư. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đầu tư từ ngày 10 tháng 5 năm 2013 đến ngày10 tháng 6 năm 2013.

Địa chỉ nộp hồ sơ và biết thêm chi tiết: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại : 0733.831277; Fax 0733.933485.