Thông báo mời thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý, tuyến ống cấp nước – Lạng Sơn

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

– Địa chỉ: Số 14/10 đường Lê Đại Hành – Phường Vĩnh Trại – Thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

– Điện thoại: 0253.870.073                     – Fax: 0253.873.657

2. Tên dự án: Hệ thống cấp nước cho Khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn ( Theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình Hệ thống cấp nước cho Khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn).

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý, tuyến ống cấp nước.

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý, tuyến ống cấp nước.

– Tên dự án: Hệ thống cấp nước cho Khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn

– Nguồn vốn: Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và vốn khác thuộc NSNN.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2013 đến trước 08 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng KH-KT-VT Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn- Số 14/10 đường Lê Đại Hành – thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng KH-KT-VT Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn- Số 14/10 đường Lê Đại Hành – thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

– Thời điểm đóng thầu: 08giờ 00 phút , ngày 30 tháng 5 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 150.000.000,0 đ ( Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2013, tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn- Số 14/10 đường Lê Đại Hành – thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.