Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm trang phục – Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

– Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng , thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

– Điện thoại/Fax/E-mail: 060 3862520; 0603863730

2. Tên dự án : Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2013

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng :  Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2013.

B. Nội dung thông báo mời thầu : 

 

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM TRANG PHỤC 

– Tên bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

– Tên gói thầu: Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2013

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

-Thời gian phát hành HSYC chào hàng : vào lúc  8  giờ  ngày  17  tháng  5 năm  2013 đến  8  giờ ngày  28   tháng 5 năm 2011  (trong  giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum

+Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng , thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

+Điện thoại/Fax/E-mail: 060 3862520; 0603863730

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 28 tháng 5 năm năm 2013  tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.