Đấu thầu dự án nâng cấp đường bê tông nội đồng thôn Đồng Sơn – xã Kim Tân, tỉnh Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban phát triển xã Kim Tân huyện Iapa tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: Văn phòng Ban phát triển xã Kim Tân, huyện IaPa, tỉnh Gia lai, ĐT: 0974543609.

2. Tên dự án: Dự án hổ trợ Nông Nghiệp , Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai.  

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Ban phát triển xã Kim Tân, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Đường bê tông nội đồng thôn Đồng sơn, xã Kim tân.Thuộc dự án: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

B. Nội dung thông báo mời thầu

 MỜI THẦU DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG BÊ TÔNG NỘI ĐỒNG

– Tên Bên mời thầu: Ban phát triển xã Kim tân huyện IaPa tỉnh Gia Lai

– Tên gói thầu: : Đường bê tông nội đồng thôn Đồng sơn, xã Kim tân.Thuộc dự án: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

– Tên dự án: Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai.

– Nguồn vốn: : Vốn vay của IFAD, vốn đối ứng của chính phủ và đóng góp của người hưởng lợi Dự án hổ trợ Nông Nghiệp , Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2013 đến trước 16 giờ, ngày 30 tháng 05 năm 2013  (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Tại UBND Xã Kim Tân Huyện Iapa tỉnh Gia Lai Điện thoại 0974543609

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 (năm trăm nghin đông trẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Tai Văn phòng Ban phát triển xã Kim Tân, huyện IaPa, tỉnh Gia lai, ĐT: 0974543609.

– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 30 tháng 05 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 4.400.000 VNĐ ( Bốn triệu bốn trăm nghìn đông chẵn )

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 31 tháng 05 năm 2013, tại UBND Xã kim Tân.

Ban phát triển xã Kim Tân huyện Iapa tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.