Huyện Bảo Thắng mời chào hàng cho chương trình sự nghiệp Giáo dục năm 2013. Gói thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2013.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Gói thầu số

Tên gói thầu

1

Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2013.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 03 tháng 5 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm  2013  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.862.223                              –  Fax: 0203.862.223.

 

   

 

 

 

 

 

 

                     Bảo Thắng, ngày  23  tháng 4  năm 2013

Chủ đầu tư

Đã ký

 

Nguyễn Đức Bình