Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2013.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Gói thầu số Tên gói thầu
01 Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2013.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 03 tháng 5 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm  2013  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.862.223                              –  Fax: 0203.862.223.

 

      

 

 

                  Bảo Thắng, ngày  23  tháng 4  năm 2013

Chủ đầu tư

Đã ký

Nguyễn Đức Bình