Mời thầu Cung cấp phụ gia hóa cho bê tông CVC năm 2013

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty cổ phần Sông Đà 7

– Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

– Điện thoại: 043 7878230; Fax: 043 7878229.

2. Tên dự án: Công trình thủy điện Lai Châu.

3. Loại dự án: Dự án quan trọng quốc gia.

4. Tên chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Đại diện là Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: TĐLC-PG: Cung cấp phụ gia hóa cho bê tông CVC năm 2013, phục vụ thi công thủy điện Lai Châu.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 MỜI THẦU CUNG CẤP PHỤ GIA HÓA CHO BÊ TÔNG CVC 2013

1. Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 7

2. Tên gói thầu: TĐLC-PG: Cung cấp phụ gia hóa cho bê tông CVC năm 2013, phục vụ thi công thủy điện Lai Châu.

2. Tên dự án: Công trình thủy điện Lai Châu.

3. Nguồn vốn: Vốn tạm ứng và thanh toán từ Chủ đầu tư dự án.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán HSMT từ 8h00, ngày 29/5/2013 đến trước 9h00, ngày 12/6/2013 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Đầu tư, Công ty cổ phần Sông Đà 7, Tầng 7, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Đầu tư, Công ty cổ phần Sông Đà 7, Tầng 7, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9h00, ngày 12 tháng 6 năm 2013.

10. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

Hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 6 năm 2013 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7, Tầng 7, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty cổ phần Sông Đà 7 kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.