Chào hàng cạnh tranh cung ứng thuốc chữa bệnh năm 2013 – Công an tỉnh Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320 3889127

2. Tên dự án: Cung ứng thuốc khám chữa bệnh

3. Loại dự án: Mua thuốc năm 2013

4. Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng thuốc khám chữa bệnh

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

 MỜI CHÀO HÀNG CUNG ỨNG THUỐC CHỮA BỆNH 2013 

– Tên Bên mời thầu: Công an tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng thuốc khám chữa bệnh

– Nguồn vốn: Từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2013.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: từ ngày 05/6/2013 đến tr­ước 14giờ00 ngày 11/6/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000đ/bộ ( Năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Công an tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3889127)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc 14giờ00, ngày 11/ 6/ 2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 11/6/2013 tại Công an tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.