Mời thầu Mua sắm thiết bị khu vui chơi ngoài trời trường mầm non năm 2013 – Sở GD & ĐT Bình Phước

A. Thông tin chung về chủ  đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

– Địa chỉ: Số 772- QL14- P. Tân Phú – TX. Đồng Xoài – Bình Phước

– Điện thoại: 06513. 879 936- 06513.879 943; fax: 06513.870 777

2. Tên dự án: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:  – Dự án thuộc nhóm A: 
– Dự án thuộc nhóm B:  – Dự án thuộc nhóm C: X 
– Dự án liên doanh:  – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 
– Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư:  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2013.

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ KHU VUI CHƠI 

        – Tên Bên mời thầu:  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2013.

– Tên dự án: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.

– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2013

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

   – Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2013 đến trước 08 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước; Địa chỉ: Số 772- QL14- P. Tân Phú – TX. Đồng Xoài – Bình Phước; Điện thoại: 06513.879 943

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (một triệu đồng)Tiền vnđ

– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước; Địa chỉ: Số 772- QL14- P. Tân Phú – TX. Đồng Xoài – Bình Phước; Điện thoại: 06513.879 943

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 29.000.000đ (hai mươi chín triệu đồng); Đồng tiền sử dụng: VNĐ; Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 6 năm 2013, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.