Kết quả đấu thầu Dự án SEQAP huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

  1. Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức .

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam.

Điện thoại và Fax: 0510.3883221

  1. Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học .

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu :

 1.  Tên gói thầu : xây dựng 02 phòng học, 01 nhà vệ sinh tại thôn 5; 02 phòng học thôn 03; 01 nhà vệ sinh thôn 02, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Sông Trà .

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh trong nước .

3.  Giá gói thầu    : 1.441.000.000 VND

4.  Giá trúng thầu : 1.439.458.000 VND

5. Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH Phú Châu .

Địa chỉ : Thi trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QuảngNam.

Điện thoại : 05103885002

6. Quyết định phê duyệt: Số 66/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND huyện Hiệp Đức về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp .

7.  Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói, giá cố định .

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng : 110 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng