Mời thầu Thi công xây lắp công trình sửa chữa tuyến đường trạm bơm Phú Vang, Phú Yên

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNamnhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai, tín dụng số 4770-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu.  Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

Thay mặt cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tuy Hòa, BQL các dự án ĐT và XD thành phố mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng : Gói thầu số 05XL Thi công toàn bộ phần xây lắp Công trình Sửa chữa tuyến đường trạm bơm Phú Vang – Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Mô tả sơ bộ công trình : Chiều rộng mặt đường 5m, chiều rộng lề đường 2m, kết cấu bằng bê tông xi măng M300 đá 1×2, chiều dày nền đường 20cm; lót nhựa nilon; đệm cát tạo phẳng dày 5cm, nền đất được lu tăng cường.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 136.500.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng). Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu

Tên cơ quan : Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tuy Hòa

Cán bộ phụ trách : Phạm Quốc Khánh

Địa chỉ : 21-27 Lê Thánh Tôn (Tầng 3), phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại : 057.3811106

Email : : bql_tuyhoa@yahoo.com.vn hoặc khanhbqlth@gmail.com