Thông báo kết quả đấu thầu: Dự án thi công xây dựng trường Tiểu học Trần Cao Vân, Hiệp Đức, Quảng Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

          A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức .

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam.

Điện thoại và Fax: 0510.3883221

2.Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học .

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu :

  1.  Tên gói thầu : xây dựng 02 phòng học, 01 nhà vệ sinh tại thôn An Lâm; 01 nhà vệ sinh thôn Phú Toản, trường Tiểu học Trần Cao Vân, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh trong nước .

3.  Giá gói thầu    :  803.091.000 VND

4.  Giá trúng thầu :  795.231.000 VND

5. Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH Phú Hương .

Địa chỉ : Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QuảngNam.

Điện thoại : 05103689240                  – Fax : ………………

6. Quyết định phê duyệt : Số 95/QĐ-UBND ngày 23/04/2013 của UBND huyện Hiệp Đức về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp .

7.  Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói, giá cố định .

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng : 85 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng