Mời thầu Mua sắm trang thiết bị máy trình chiếu, máy photocopi cấp cho các trường Mầm non, tiểu học, THCS phục vụ năm học 2012 – 2013

 

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

—————–

Số 125/TB – MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

Mường Khương, ngày 22 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI THẦU

       –  Bên mời thầu: Phòng Giáo dục -Đào tạo huyện Mường Khương -Tỉnh Lào Cai.

có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu:

– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị máy trình chiếu, máy photocopi cấp cho các trường Mầm non, tiểu học, THCS phục vụ năm học 2012 – 2013.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị máy trình chiếu, máy phôtocopi cấp cho các trường Mầm non, tiểu học, THCS phục vụ năm học 2012 – 2013.

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục huyện Mường Khương năm 2013

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước )

– Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2013 ( trong giờ hành chính ) tại địa điểm trên đến 8 giờ 00 phút ( Giờ Việt Nam ) ngày 4 tháng 4 năm 2013 sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 1.000.000 đồng

– Địa điểm phát hành

 Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương

Thi trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208

         – Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 4 tháng 4 năm 2013 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương  .

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Thị trấn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn   Hoàng Chiến