Đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình BV Đa khoa Huyện Sìn Hồ,Lai Châu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Phường Tân Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 02313876702 Fax: 02313876916

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

3. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 13 Nhà để máy phát điện,trạm biến áp, điện tổng mặt bằng công trình Bệnh viện Đa khoa Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

–  Tên gói thầu: Gói thầu số 13 Nhà để máy phát điện,trạm biến áp, điện tổng mặt bằng

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015.

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2013 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 07 năm 2013 trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 10/07/2013.

– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng  (Tám mươi triệu đồng)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 10/07/2013 tại hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.