Mời Thầu: Cung cấp “Hóa chất, kít xét nghiệm phục vụ công tác thú y năm 2013” – Chi cục Thú Y Tp. HCM

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

– Tên cơ quan, đơn vị: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoai: 08.38536132                   Fax: 08.38536131

– Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Hóa chất, kít xét nghiệm phục vụ công tác thú y năm 2013”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: Hóa chất, kít xét nghiệm phục vụ công tác thú y năm 2013”.

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn thành phố năm 2013; nguồn kinh phí Chương trình tăng cường công tác Thú y phát triển bò sữa, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2013 trên địa bàn thành phố theo văn bản số 1539/UBND-CNN ngày 03/4/2013; văn bản số 6794/UBND-CNN ngày 31/12/2011; văn bản số 2485/UBND-CNN ngày 27/5/2013 của Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 07 giờ 30 phút từ ngày 17  tháng 6 năm 2013 đến  trước  10 giờ 00 phút ngày  24  tháng  6  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán: 300.000 đồng/bộ

– Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút, ngày  24 tháng 6 năm 2013 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.