Đấu thầu Xây dựng hầm chui Thanh Xuân – BQLDA Thăng Long, Hà Nội

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT.

– Địa chỉ: Tổ 23 – Phường LĩnhNam- Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 04 3 6 430 197                   043 6 430 212

2. Tên dự án: Tiểu dự án xây dựng hầm chui QL 6 nút giao Thanh Xuân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 Đoạn Mai Dịch – Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai 3 Tp. Hà Nội

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:- Dự án liên doanh: □□□ – Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x□□□

4. Tên chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển: Gói thầu số 1: Xây dựng hầm chui Thanh Xuân bao gồm cả thiết kế bản vẽ thi công.

B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển:

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

– Tên bên mời thầu: Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng hầm chui Thanh Xuân bao gồm cả thiết kế bản vẽ thi công.

– Tên dự án: Tiểu dự án xây dựng hầm chui QL 6 nút giao Thanh Xuân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 Đoạn Mai Dịch – Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai 3 Tp. Hà Nội.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp từ vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng trong nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển theo quy định của JICA.

– Thời gian phát hành HSMST từ 9 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2013; đến 9 giờ, ngày 05 tháng 8 năm 2013.

– Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA Thăng Long – Tổ 23 – Phường Lĩnh Nam- Quận Hoàng Mai – Hà Nội; Điện thoại: 04 3 6 430 197;     Fax: 043 6 430 212

– Địa điểm nhận HSDST: Ban QLDA Thăng Long – Tổ 23 – Phường Lĩnh Nam- Quận Hoàng Mai – Hà Nội; Điện thoại: 04 3 6 430 197

– Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 05 tháng 8 năm 2013 HSDST sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 8 năm 2013 tại Ban QLDA Thăng Long – Tổ 23 – Phường Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Ban QLDA Thăng Long kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.