Mời thầu cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC – Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

  1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng.

– Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

– Điện thoại: 063.3960886             Fax: 063.3960676

  1. Tên dự án: Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng
  2. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

X

Dự án quan trọng quốc gia:

 

–                   Dự án thuộc nhóm A:

 

 

Dự án thuộc nhóm B:

 

–                   Dự án thuộc nhóm C:

 

 

Dự án liên doanh:

 

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  1.  Tên chủ đầu tư:  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
  2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt thiết bị thuộc công trình đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống PCCC cho nhà máy alumin thuộc Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng..

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–               Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng.

–               Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt thiết bị thuộc công trình đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống PCCC cho nhà máy alumin thuộc Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng.

–               Tên dự án: Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng.

–               Nguồn vốn: Vốn của Chủ đầu tư và vốn vay.

–               Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

–               Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng  6  năm 2013 đến trước 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng  7  năm 2013 (trong giờ hành chính).

–               Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được bán tại 02 địa điểm sau:

Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng

+ Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

+ Điện thoại: 063.960886                       Fax: 063.960676 .

Hoặc tại:

Văn phòng đại diện Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng

+ Số 226 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.5188990                       Fax: 04.5188991.

–               Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

–               Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng

+ Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

+ Điện thoại: 063.960886                       Fax: 063.960676 .

–               Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng  7  năm 2013.

–               Bảo đảm dự thầu: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn) theo một trong các hình thức: bằng tiền mặt; bằng séc hoặc giấy bảo lãnh của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại ViệtNam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 11 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng  7  năm 2013, tại Ban quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng, khu 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ban Quản lý dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.