Mời chào giá thiết kế DZ+TBA dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, Tp. Thái Nguyên

 Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Đường dây và Trạm biến áp, dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời  Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá từ 08 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2013 đến trước 08 giờ 00, ngày 04 tháng 7 năm 2013

Hồ sơ chào giá cạnh tranh phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 04 tháng 7 năm 2013

Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 04 tháng 7 năm 2013 tại Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, số 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.