Mời đấu thầu cung cấp thiết bị giảng dạy – Phòng GD & ĐT Hoài Nhơn, Bình Định

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: Phòng Giáo dục Và Đào Tạo Hoài Nhơn

– Địa chỉ:  TrẦn Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại:  056 3861283-056 3861812;       fax: 056-3861283

– Email: vanthu32@gmail.com

2. Tên dự án:

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị phục vụ giảng dạy (máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy in và đèn chiếu).

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn

– Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị phục vụ giảng dạy (máy vi tính, máy vi tính xách tay, máy in và đèn chiếu).

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ ngày 6 tháng 7 năm 2013 đến trước 08 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2013    

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000đồng.

– Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2013, tại địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.