Đấu thầu dự án : Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên , Nam Định

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ý Yên.

– Địa chỉ: Thị trấn Lâm – huyện Ý Yên – tỉnhNamĐịnh

– Điện thoại: 03503.823026. fax: 03503.959.623

2. Tên dự án: Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị, huyện Ý Yên , tỉnh Nam Định.

3. Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ý Yên.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 18: Nạo vét kênh dẫn cống Biểu Thượng và cống Uy Nam; Kiên cố kênh tưới trạm bơm Yên Bằng và 3,32 km cuối kênh Tây thuộc hệ thống kênh tưới trạm bơm Cổ Đam.

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ý Yên.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 18: Nạo vét kênh dẫn cống Biểu Thượng và cống Uy Nam; Kiên cố kênh tưới trạm bơm Yên Bằng và 3,32 km cuối kênh Tây thuộc hệ thống kênh tưới trạm bơm Cổ Đam.

– Tên dự án: Nạo vét kênh tiêu S52 thuộc lưu vực tiêu trạm bơm Vĩnh Trị huyện Ý Yên, tỉnhNamĐịnh.

– Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn quản lý, đầu tư cho Dự án.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi: Trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2013 đến trước 8 giờ 00  ngày 25 tháng 7 năm 2013 (trong giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần).

– Địa chỉ bán HSMT: Tại văn phòng Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn), yêu cầu trực tiếp người đại diện theo Pháp luật của doang nghiệp đến mua, khi mua HSMT phải mang theo hồ sơ năng lực của nhà thầu.

– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Phòng Kế hoạch & kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ý Yên,

– Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30, ngày 25 tháng 7 năm 2013,

– Bảo đảm dự thầu: 636.273.600 VND tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại văn phòng Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên.

Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.