Mời thầu : Cung cấp vật tư y tế – BV A Thái Nguyên

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đơn vị:            Bệnh viện A Thái Nguyên

–       Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

–       Điện thoại: 0280 3846112                          – Fax: 0280 3648958

2. Tên dự án:     Mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị

3. Tên chủ đầu tư:                Bệnh viện A Thái Nguyê

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

1. Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa Lâm sàng.

2. Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa Cận lâm sàng, hoá chất và vật tư chạy thận nhân tạo.

3. Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong phẫu thuật.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

–       Tên Bên mời thầu:          Bệnh viện A Thái Nguyên

–       Tên gói thầu:

1. Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa Lâm sàng..

2. Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa Cận lâm sàng, hoá chất và vật tư chạy thận nhân tạo.

3. Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong phẫu thuật.

–       Tên dự án: Mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị

–       Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

–       Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

–       Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 12 tháng 7 năm 2013 đến ngày 17 tháng 7 năm 2013 (trong giờ hành chính, kể cả ngày thứ 7).

–       Địa chỉ phát hành: Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, Bệnh viện A Thái Nguyên

–       Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2013 [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại [ghi địa điểm mở HSĐX].

Bệnh viện A Thái Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.1Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (báo giá).

2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.

1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng tối thiểu phải sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.

2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 3 ngày.