Mời chào hàng : Mua sắm lắp đặt rèm mành gỗ trụ sở Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy SaPa

– Địa chỉ:  Thị trấnSaPa– huyệnSaPa– tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203872018 – Fax 0203871665

2. Tên dự án: Mua sắm lắp đặt rèm mành gỗ trụ sở Huyện ủySaPa

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C x
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
– Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Huyện ủy SaPa.

5. Tên gói thầu :  Mua sắm lắp đặt rèm mành gỗ trụ sở Huyện ủy SaPa.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

  MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM LẮP ĐẶT RÈM, MÀNH

 

– Bên mời thầu: Văn phòng Huyện ủy SaPa.

– Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt rèm mành gỗ trụ sở Huyện ủySaPa

– Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện + Nguồn chi thường xuyên của đơn vị

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2013 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2013 tại Văn phòng Huyện ủy Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Trụ sở Văn phòng Huyện ủy Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203872018