Mời chào hàng : Mua sắm quần áo đồng phục công chức – TAND Hà Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam

– Địa chỉ: Số 161 đ­ờng Tr­ờng Chinh, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

– Điện thoại: 0351.3853151

2. Tên dự án: May sắm áo khoác chống rét, quần áo comle, quần áo xuân hè dành cho Hội thẩm nhân dân và cán bộ công chức của Tòa án tỉnh Hà Nam.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp)

– Dự án quan trọng quốc gia:               – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án thuộc nhóm B:                       – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án liên doanh:                             – Dự án, dự toán khác:

– Dự án thuộc nhóm A:

4. Tên chủ đầu t­: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam

5. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: May sắm áo khoác chống rét, quần áo comle, quần áo xuân hè dành cho Hội thẩm nhân dân và cán bộ công chức của Tòa án tỉnh Hà Nam.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC TAND HÀ NAM

– Tên bên mời thầu: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam.

– Tên gói thầu: May sắm áo khoác chống rét, quần ỏo comle, quần áo xuân hè dành cho Hội thẩm nhân dân và cán bộ công chức của Tòa án tỉnh Hà Nam.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà n­ớc.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong n­ớc.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 đến ngày 22 tháng 7 năm 2013 (trong giờ hành chính). Giá bán hồ sơ yêu cầu chào hàng là 500.000đồng/bộ.

– Địa chỉ phát hành: Văn phòng Toà án tỉnh Hà Nam.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Tr­ớc 8h30’ ngày 25/7/2013.