Mời thầu: Mua sắm trang thiết bị sản xuất và phát sóng các chương trình đài Truyền thanh – Truyền hình,Sa Pa – Lai Châu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện SaPa

– Địa chỉ:  Thị trấnSaPa– huyệnSaPa– tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203871234

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị sản xuất và phát sóng các chương trình đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C x
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
– Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI CHÀO HÀNG  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ 

– Bên mời thầu: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị sản xuất và phát sóng các chương trình đài Truyền thanh – Truyền hình huyệnSaPa

– Nguồn vốn: Chương trình MTQG và Nguồn ngân sách huyện

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2013 (Trong giờ hành chính).

Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2013 tại trụ sở Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203871234