Mời chào hàng : “Vải đồng phục ngành thú y năm 2013” – Chi cục Thú Y Tp. HCM

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

– Tên cơ quan, đơn vị: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoai: 08.38536132                   Fax: 08.38536131

– Tên dự án:

– Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A: 
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: 
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

– Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Vải đồng phục ngành thú y năm 2013.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

 MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP VẢI ĐỒNG PHỤC 

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: Vải đồng phục ngành thú y năm 2013”.

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Từ nguồn thu phí lệ phí thú y để lại của Chi cục Thú y thành phố.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 07 giờ 30 phút từ ngày 26 tháng 7 năm 2013 đến  trước  10 giờ 00 phút ngày 07 tháng 8 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán: 500.000 đồng/bộ

Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 08 năm 2013 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.