Thông báo : Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, Phòng KT & HT Gò Công, Tiền Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

– Địa chỉ: số 09 đường Nguyễn Văn Côn thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

– Điện thoại: 0733.846140 và 0733.943979

E-mail: phongkinhtehatang@gmail.com.

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

STT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất

Diện tích đất sử dụng

Hiện trạng đất

Quy hoạch xây dựng chi tiết

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Thông tin liên lạc với bên mời thầu

01Bến cá Đèn Đỏ6,0 tỷ đồngThời gian đưa dự án vào hoạt động 2/2014Đất công tại ấp Đèn Đỏ xã Tân Thành huyện Gò CôngPhía Bắc giáp Đê sông, phía Đông và phía Tây giáp đất công, phía Nam giáp sông     7000m2Hệ số sử dụng đất 0.566Đất công đã giải phóng mặt bằng xongChưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt

/

Phòng Kinh tế và Hạ tầng số 09 đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại0733.846140 và 0733.943979

E-mail:

phongkinhtehatang@gmail.com

 

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự: từ ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến ngày 16 tháng 9 năm 2013(trong giờ hành chính)