Mời đấu thầu : Cung ứng thuốc cho TT Y tế Mường Tè, Lai Châu

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm Y tế huyện  Mường Tè

– Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn huyện Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 0231 3881185, Fax: 0231 3881970

– Email:

2. Tên dự án: đấu thầu mua thuốc  cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013

3. Loại dự án ( điền dấu X vào ô phù hợp)

– Dự án quan trọng quốc gia:                 – Dự án thuộc nhóm A

 

– Dự án thuộc nhóm B                           – Dự án thuộc nhóm C

 

– Dự án liên doanh                                 – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

– Dự án, dự toán khác

4.Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

5.Tên gói thầu:

–  Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên genegic cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

–  Gói thầu số 2: Mua thuốc đông y, thuốc từ dược liệu cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

B. Nội dung thông báo mời thầu

                          

 MỜI THẦU CUNG ỨNG THUỐC CHO TT Y TẾ MƯỜNG TÈ NĂM 2013

 

–  Tên Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên genegic cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

+ Gói thầu số 2: Mua thuốc đông y, thuốc từ dược liệu cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2013.

–   Nguồn vốn:  Nguồn quỹ bảo hiểm Y tế; nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

–         Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, xét theo mặt hàng.

–         Phương thức đấu  thầu: Một túi hồ sơ;

–         Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 20 tháng 08 năm 2013 đến trước 08 giờ, ngày 05 tháng 09 năm 2013 ( trong giờ hành chính)

–         Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

–         Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000. đồng ( Một triệu đồng) tiền ViệtNam

–         Địa chỉ nhận HSMT: Tại Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

–         Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2013.

–         Bảo đảm dự thầu: 500.000. đồng ( Năm trăm nghìn) trên một mặt hàng thuốc mà nhà thầu tham dự bằng đồng tiền ViệtNam, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân Hàng và phải được chuyển đến trung tâm Y tế huyện Mường Tè tỉnh lai Châu. Trước 08 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2013. HSMT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ, ngày 05 tháng 09 năm 2013 tại  Hội trường  số 01 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè.

–         Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng;

–         Trung tâm Y tế huyện Mường Tè. Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.