Chào hàng cạnh tranh: Cung cấp trang phục giường bệnh năm 2013 – BV Đa Khoa Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0593 823088

2. Tên dự án: Mua sắm trang phục phục vụ giường bệnh năm 2013 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai

3. Tên chủ đầu tư:  Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm trang phục phục vụ giường bệnh năm 2013 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

B. Nội dung thông báo mời thầu

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CUNG CẤP TRANG PHỤC GIƯỜNG BỆNH 2013

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang phục phục vụ giường bệnh năm 2013 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

– Tên dự án: Mua sắm trang phục phục vụ giường bệnh năm 2013 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

– Nguồn vốn: Nguồn tự chủ- Chi sự nghiệp y tế năm 2013.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h00 ngày 22 tháng 8 năm 2013 đến ngày 30 tháng 8 năm 2013 (trong giờ hành chính)1.

Địa chỉ phát hành: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai – SĐT: 0593 823088 – Fax: 0593 823088

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2013