Mời thầu : “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên”

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC

–         Địa chỉ: Xóm Sơn Cầu – Xã Hóa Thượng – Huyện Đồng Hỷ – Tỉnh Thái Nguyên.

–         Điện thoại: 02083.522.938   – Fax: 02083.522.938

2.     Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên”.

3. Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

–         Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu sản xuất men vi sinh và thức ăn chăn nuôi.(theo QĐ số 2523/QĐ BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2013)

–         Gói thầu số 2: Mua lợn giống, gà giống.(theo QĐ số 2523/QĐ BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2013)

B. Nội dung thông báo mời thầu:

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT MEN VI SINH VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – MUA LỢN GÀ GIỐNG

–          Tên bên mời thầu:CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC.

–         Tên gói thầu: 02  gói thầu

–         + Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu sản xuất men vi sinh và thức ăn chăn nuôi.(theo QĐ số 2523/QĐ BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2013)

–         + Gói thầu số 2: Mua lợn giống, gà giống.(theo QĐ số 2523/QĐ BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2013)

–         Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên”.

–         Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

–         Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

–         Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h00 ngày 31 tháng 8 năm 2013 đến ngày 5 tháng 9 năm 2013.(trong giờ hành chính)

         Địa chỉ phát hành:CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC

–         Địa chỉ: Xóm Sơn Cầu – Xã Hóa Thượng – Huyện Đồng Hỷ – Tỉnh Thái Nguyên.

–         Điện thoại: 02083.522.938   – Fax: 02083.522.938.

Hạn cuối tiếp nhận hồ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 16 giờ 00, ngày 5 tháng 9 năm 2013.