Chào hàng cạnh tranh: Mua máy đo loãng xương, BV ĐK Xuân Lộc, Đồng Nai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

–  Địa chỉ: QL IA, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

–  Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT:0613.871124, Fax 0613.741791, email : bvdkhxl@gmail.com

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng

nhận đầu tư):Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

–  Dự án quan trọng quốc gia:               –  Dự án thuộc nhóm A:

–  Dự án thuộc nhóm B:                       –  Dự án thuộc nhóm C:

–  Dự án liên doanh:                             –  Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

–  Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc

5.  Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong

kế hoạch đấu thầu đựợc duyệt):  Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng (nội dung sẽ đăng tải):  

 MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG BV ĐK XUÂN LỘC

–  Tên Bên mời thầu:  Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc.

–  Tên gói thầu: Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm.

–  Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ ngày 13 tháng 09 năm 2013 đến ngày 22 tháng 09 năm 2013 (trong giờ hành chính)

–  Địa chỉ phát hành: ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số

điện thoại, fax Phòng KHTH-VTTTBYT, điện thoại : 0613740715, fax : 0613741791, email : khthbvxl@gmail.com .

–  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00, ngày 23 tháng 09 năm 2013.