Mời thầu : Gói thầu Mua sắm thiết bị: Xe tải THACO FLC450-XTL dạy lái hạng C, Trường Trung cấp nghề số15

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trường Trung cấp nghề số 15- Binh đoàn 15,

– Địa chỉ:  Tổ 11- Phường Yên Thế – Thành phố Pleiku – Gia Lai

– Điện thoại: 0593865405, Fax:  0593865405;

– E-mail: truongtrungcapngheso15@gmail.com

2. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô Trường TC nghề số 15.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A: 
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: 
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 
– Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Trường Trung cấp nghề số 15 – Binh đoàn 15

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị: Xe tải THACO FLC450-XTL dạy lái hạng C

B. Nội dung thông báo mời thầu

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM XE Ô TÔ 

 – Tên Bên mời thầu: Trường Trung cấp nghề số 15- Binh đoàn 15

– Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm thiết bị: Xe tải THACO FLC450-XTL dạy lái hạng C.

– Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô Trường Trung cấp nghề số 15

– Nguồn vốn: Vay ngân hàng

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 7h giờ 30, ngày 04 tháng 9 năm 2013 đến trước 7 giờ 30, ngày 14 tháng 9 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trường Trung cấp nghề số 15 – Binh đoàn 15

Tổ 11- Phường Yên Thế – Thành phố Pleiku – Gia Lai

–  Điện thoại: 0593865405, Fax:  0593865405

– Giá bán 1 bộ HSMT:    500.000,0đồng

 – Địa chỉ nhận HSDT: Tổ 11- Phường Yên Thế – Thành phố Pleiku – Gia Lai

– Điện thoại: 0593865405, Fax:  0593865405; 

 – Thời điểm đóng thầu:  7 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 9 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 24.000.000,0đồng

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 9 năm 2013, tại văn phòng Trường Trung cấp nghề số 15, Tổ 11- Phường Yên Thế – Thành phố Pleiku – Gia Lai.

Trường Trung cấp nghề số 15 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.