Mời chào hàng : “Cung cấp 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu”, Bưu điện tỉnh Cao Bằng

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bưu điện tỉnh Cao Bằng.

– Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0263.853868/0263858001/tuanhh.bdcb@vnpost.vn.

2. Tên dự án: “Đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ quản lý điều hành tại Bưu điện tỉnh Cao Bằng”.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B:

X

– Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Bưu điện tỉnh Cao Bằng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Cung cấp 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu”.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

 MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP XE Ô TÔ BƯU ĐIỆN TỈNH CAO BẰNG

– Tên Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Cao Bằng.

– Tên gói thầu: “Cung cấp 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu”.

– Tên dự án: “Đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ quản lý điều hành tại Bưu điện tỉnh Cao Bằng”.

– Nguồn vốn: Vốn điều lệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt nam.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 05 tháng 9 năm 2013 đến ngày 12 tháng  9  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Bưu điện tỉnh Cao Bằng. Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 13 tháng 9 năm 2013 tại Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Bưu điện tỉnh Cao Bằng.