Thông báo kế hoạch đấu thầu – BV Đa Khoa Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1.Tên cơ quan: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 059 3823088 – Fax: 059 3823088

Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

2. Tên dự án: Cải tạo và mở rộng nhà căn tin – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

B. Nội dụng của kế hoạch đấu thầu:

            Theo quyết định số: 85/QĐ-KHĐT ngày 26/8/2013 của sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai.

– Phần công việc đấu thầu và chỉ định thầu : 1.886.288.000 đồng (theo giá trị dự toán , nội dung các gói thầu (đã trừ tiết kiệm) như sau :

 

Gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 1

Giám sát thi công xây dựng

Kinh phí đơn vị tự cân đối từ nguồn cho thuê mặt bằng

Chỉ định thầu

42.023.000VNĐ

Quý III/2013

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói 2

Lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX

Chỉ định thầu

5.388.000VNĐ

Quý III/2013

Trọn gói

Lập HSYC 05 ngày; đánh giá HSĐX 15 ngày

Gói 3

Chi phí bảo hiểm

Chỉ định thầu

3.997.000 VNĐ

Quý III/2013

Trọn gói

Từ khi khởi công đến hết hạn bảo hành

Gói 4

Xây lắp

Chỉ định thầu

1.615.000 VNĐ

Quý III/2013

Trọn gói

120 ngày

Thời gian dành cho nhà thầu quan tâm đăng ký tham dự : từ  ngày 09/9/2013 đến ngày 14/9/2013 (trong giờ hành chính)