Mời chào hàng : Mua sắm Ribbon máy in T6218, T6312, 6620Q, Công ty TNHH 1TV Điện Lực Đồng Nai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên Cơ quan/đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

– Địa chỉ: Số 01- Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Hiệp – TP. Biên Hoà – T.Đồng Nai.

– Điện thoại: 061.2210607/061.2210255, Fax: 061.2220246/061.3890810.

– E-mail: quyhan64@yahoo.com.vn

2. Tên dự án: Mua sắm Ribbon máy in T6218, T6312, 6620Q

3. Loại dự án:

               -Dự án thuộc nhóm A :      

x

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: : Mua sắm Ribbon máy in T6218, T6312, 6620Q.

6. Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

7. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA SẮM MÁY RIBBON MÁY IN T6218, T6312, T6620

–         Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

–         Tên gói thầu: Mua sắm Ribbon máy in T6218, T6312, 6620Q.

–         Tên dự án: Mua sắm Ribbon máy in T6218, T6312, 6620Q.

–         Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

–         Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

–         Thời gian phát hành hồ sơ chào giá từ ngày 09/09/2013 đến ngày 16/09/2013 (trong giờ hành chính).

–         Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kinh Doanh – Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Số 01- Nguyễn Ái Quốc – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.2210607/061.2210255, fax: 061.2220246/3890810.

–         Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’ (giờ ViệtNam), ngày 17/09/2013.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 17/09/2013 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, số 01- Nguyễn Ái Quốc – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.