Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu – BQL Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1.Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức .

Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam.

Điện thoại và Fax: 0510.3883221

2.Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học .

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu :

1.Tên gói thầu : Xây dựng Nhà đa năng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bình lâm,  huyện Hiệp Đức.

  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào giá cạnh tranh trong nước .

  3.Giá gói thầu    :  1.189.829.000 VND

4.Giá trúng thầu :  1.177.355.000 VND

5.Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH xây dựng – Vận tải Xuân Thảo .

Địa chỉ :  Thôn Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam

Điện thoại : 05103895162     – Fax : ………………

6.Quyết định phê duyệt: Số 216/QĐ-UBND ngày 04/09/2013 của UBND huyện Hiệp Đức về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp .

7. Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói, giá cố định .

8. Thời gian thực hiện hợp đồng : 85 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng