Mời chào hàng: Cung cấp Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non – Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

– Địa chỉ: Thị trấn Tân An huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

2. Tên đề án:  Mầm non 5 tuổi từ nguồn ngân sách giao năm 2013

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:     c      – Dự án thuộc nhóm A:                        c

– Dự án thuộc nhóm B:               c        – Dự án thuộc nhóm C                      Xc

– Dự án liên doanh:            c        – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:      c

– Dự án, dự toán khác:                        c

4. Tên chủ đầu tư: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm học 2013 – 2014

B. Nội dung thông báo mời thầu :

 MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC

– Tên Bên mời thầu: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam.

– Tên gói thầu: Mua sắm Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học dùng cho giáo dục mầm non dùng cho giáo dục mầm non 5 tuổi năm học 2013 – 2014

– Tên đề án: Mầm non 5 tuổi từ nguồn ngân sách giao năm 2013

– Nguồn vốn: Ngân sách mua sắm, sửa chữa ngành Giáo dục và đào tạo năm 2013

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: ngày 12 tháng 09 năm 2013 đến ngày 17 tháng 9 năm 2013 trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành: Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

Điện Thoại: 05103883221

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2013