Mời chào hàng: Mua sắm xe ô tô chuyên dụng – NHNN Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua xe ô tô chuyên dùng hộ tống vận chuyển tiền”.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm đến việc cung cấp hàng hoá nêu trên đến tham dự.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

– Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng

– Địa chỉ:  Số 05 Lê Duẩn, Đà Nẵng

– Điện thoại: 0511.3821055; fax 0511.3821128

Các nhà thầu tham gia chào hàng sẽ được phát miễn phí 01 bộ Hồ sơ yêu cầu (HSYC) do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng phát hành.

Thời gian phát hành Hồ sơ chào hàng cạnh tranh (trong giờ hành chính) từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 09 năm 2013 đến trước 08 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00, ngày 02/10/2013, tại Ngân hàng Nhà nước Thành phố Đà Nẵng số 05 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng/.