Mời thầu : Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

– Địa chỉ: ÔD2, khu Đông Mạc, phường Thống Nhất, thành phốNamĐịnh, tỉnhNamĐịnh.

– Điện thoại: 0350.3649422                  FAX: 0350.3649700

2. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 07: Sửa chữa 11 tổ máy bơm loại OP6-145 và sửa chữa,thay thế các thiết bị cơ khí phụ trợ trạm bơm Cốc Thành và Hữu Bị

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

MỜI THẦU SỬA CHỮA NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

– Tên bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 07: Sửa chữa 11 tổ máy bơm loại OP6-145 và sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí phụ trợ trạm bơm Cốc Thành và Hữu Bị

– Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà

– Nguồn vốn: Nguồn vốn TPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 26/9/2013 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 11/10/2013 (trong giờ làm việc hành chính)

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: văn phòng công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

ÔD2, khu Đông Mạc, phường Thống Nhất, thành phốNamĐịnh, tỉnhNamĐịnh

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: văn phòng công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

ÔD2, khu Đông Mạc, phường Thống Nhất, thành phốNamĐịnh, tỉnhNamĐịnh

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 2.190.000.000 VNĐ (Hai tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng thương mại

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 11/10/2013 tại văn phòng công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.