Mời thầu: Mua sắm Trang thiết bị phòng học ngoại ngữ chuyên dụng – ĐH Điều Dưỡng Nam Định

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

– Địa chỉ: 257 đường Hàn Thuyên thành phố Nam Định tỉnh Nam Định

– Điện thoại/Fax/E-mail: 03503.649.666

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 và các nguồn vốn hợp pháp khác của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, theo Quyết định số 3644 ngày 23 tháng 9 năm 2013.

3. Tên chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

 MỜI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ  DẠY HỌC

– Tên Bên mời thầu: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

– Tên gói thầu:

  Trang thiết bị phòng học ngoại ngữ chuyên dụng  

– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 và các nguồn vốn hợp pháp khác của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, theo Quyết định số 3644 ngày 23 tháng 9 năm 2013.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2013

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian bán HSYC: từ 7 giờ 30, ngày 03 tháng 10 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 09 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Phòng Vật tư và Trang thiết bị Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, địa chỉ 257 đường Hàn Thuyên thành phố Nam Định tỉnh Nam Định, điện thoại 03503.649.666, máy lẻ 119

– Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Vật tư và Trang thiết bị Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, địa chỉ 257 đường Hàn Thuyên thành phố Nam Định tỉnh Nam Định.

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất 14h00, ngày 09 tháng 10 năm 2013;

– Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng.

  HSĐX sẽ được mở công khai vào 14giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 09 tháng 10 năm 2013 tại Phòng hội thảo 2 tầng 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Trường Đại học Điều dưỡngNamĐịnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.