Mời đấu thầu : Gói thầu C5 “Xây dựng trạm Hải văn Trà Cổ ” – Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

− Địa chỉ: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng.

− Điện thoại/E-mail: 0313790625.

2. Tên dự án: Xây dựng đồng bộ và nâng cấp các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu C5 “Xây dựng trạm Hải văn Trà Cổ ”.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

 MỜI THẦU XÂY DỰNG TRẠM HẢI VĂN TRÀ CỔ

− Tên Bên mời thầu: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

− Tên gói thầu: Gói thầu C5 “Xây dựng trạm Hải văn Trà Cổ ”.

− Tên dự án: “Xây dựng đồng bộ và nâng cấp các trạm Khí tượng Thủy văn thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc”.

− Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

− Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

− Thời gian bán HSMT từ 09 giờ, ngày 03 tháng 10 năm 2013 đến trước 09  giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

− Địa điểm bán HSMT: Tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Số 1, Trần Tất Văn, quận Kiến An, Hải Phòng.

− Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn).

− Địa chỉ nhận HSDT: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

− Thời điểm đóng thầu: Đúng 09  giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2013.

− Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đ ( Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn ).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 10 năm 2013, tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.