Mời thầu : Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo nghề – Trường CĐ Nghề Du lịch Huế (P.2)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dư án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:  Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khải An

– Địa chỉ:  75 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

– Điện thoạil: 054.3817722; Fax: 054.3817722, Email: khaian.ltd@gmail.com.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013 của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

3. Loại dự án :

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : gói thầu Mua sắm thiết bị, dụng cụ bếp, nhà hàng.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng :

 MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM THIẾT BỊ DỤNG CỤ NHÀ BẾP

– Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khải An.

– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, dụng cụ bếp, nhà hàng.

– Tên dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013 của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

– Nguồn vốn: Ngân sách cấp.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 14 tháng 10 năm 2013 đến ngày 21 tháng 10 năm 2013. (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành HSYC: số 04 Trần Quang Khải, thành phố Huế, điện thoại: 054.3823763; Fax: 054.3823763 .

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 30, ngày 21 tháng 10 năm  2013