Mua bàn ghế cho học sinh mầm non, tiểu học năm học 2013 – 2014

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 – Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Mua sắm bàn ghế cho học sinh Mầm non năm học 2013-2014

+ Gói thầu số 2: Mua sắm bàn ghế cho học sinh Tiểu học năm học 2013-2014

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 07 tháng 10 năm 2013 đến trước 8 giờ, ngày 11 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013;

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 10 năm 2013 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Sa Pa,  ngày 02  tháng 10  năm  2013

Thủ trưởng đơn vị

                                                Đã ký

                                      Nguyễn Hữu Đức